KABE AB (publ.) Delårsrapport januari – juni 2010

2010-08-20

?• Nettoomsättningen ökade med 31 % till 785,6 Mkr (600,5).
• Resultat efter skatt ökade med 72 % till 47,6 Mkr (27,6).
• Resultat per aktie ökade med 72 % till 5:29 (3:07).
• Rörelseresultatet ökade med 61 % till 67,4 Mkr (41,9). 
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 % (7,0).

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 augusti kl. 11.45 (CET).

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.