Vilkår

Opphavsrett og copyright
Opphavsretten til innholdet på denne nettsiden tilhører KABE AB, eller dets datterselskap. (Copyright © KABE AB, Sweden. All Rights Reserved.)

Alt innhold på dette nettsted kontrolleres og vedlikeholdes av KABE AB.

Informasjonen på nettstedet, såsom tekst, bilder, film og lyd, må ikke reproduseres, kopieres, overføres eller lagres uten skriftlig godkjennelse av KABE AB. Dette forbud gjelder ikke ved ren privat anvendelse. Modifisering av innhold på disse nettsider er på det strengeste forbudt. Alt kunnskapsinnhold på dette nettstedet, inklusiv opphavsrett, varemerker, bedriftshemmeligheter og patentrettigheter er reservert og anvendelse uten skriftlig godkjennelse fra respektive eiere er strengt forbudt.

KABE forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og data uten forutgående varsel.

KABE reserverer seg mot eventuelle feilskrivninger. Bilder kan inneholde ekstrautstyr.

Varemerkebeskyttelse
Alle presenterte varemerker, logotyper og emblem på denne nettsiden tilhører KABE AB.

Om du har noen spesifikke spørsmål som ikke kan besvares med hjelp av informasjon i denne seksjonen på vårt nettsted, så send gjerne spørsmålet til kabe@kabe.se.


KABE benytter informasjonskapsler!

Vi benytter informasjonskapsler for å bedre din opplevelse, analysere trafikken og gi deg et personlig tilpasset tilbud.