Policy for håndtering av personopplysninger og cookies

1. Generelt
Ved å gå inn på kabe.se godkjenner du vilkårene i denne policy for håndteringen av personopplysninger og cookies i forbindelse med din bruk av hjemmesiden. For bruk av tilbudte tjenester på hjemmesiden gjelder spesielle vilkår.

Ansvarlige for hjemmesiden er KABE AB, med org.nr. 556075-7832 og KABE Group AB, med org.nr. 556097-2233. For kontakt og spørsmål vennligst send e-post til kabe@kabe.se. For øvrige kontaktopplysninger se hjemmesiden, kabe.se.

2. Cookies
Kabe.se anvender cookies. En cookie er en liten tekstfil som lagres på hjemmesidebesøkerens datamaskin. En cookie kan være enten en sessionscookie eller en cookie som lagres over lengre tid. En sessionscookie forsvinner når nettleseren stenges ned, mens en lagringscookie lagres. Den lagres for at hjemmesidebesøkeren skal kunne anvende kabe.se som vi har tenkt. Det kan f.eks. handle om at språkvalg eller andre preferanser lagres for å forenkle for hjemmesidebesøkeren ved neste besøk.

Vi anvender cookies for å gjøre anvendelsen av hjemmesiden lettere, samt for å kunne tilpasse bruken etter brukeren. Informasjonen som samles inn gjennom cookies inneholder imidlertid ingen personlig informasjon men benyttes for å fastslå besøkerens mønster gjeldende anvendelsen av våre nett-tjenester.

Når det gjelder adferd på kabe.se lagres heller ikke IP-adresser i våre databaser. Som hjemmesidebesøker kan derfor informasjonen om deg aldri kobles sammen med din identitet.

Kabe.se har også cookies for å beregne og rapportere antallet brukere og trafikk. Vi anvender også såkalte tredjepartscookies fra andre firmaer for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger. Via din nettleser kan du både slette cookie samt stenge av muligheten for oss til å lagre cookies på din datamaskin. Velger du å gjøre dette kan imidlertid et flertall funksjoner på kabe.se slutte å fungere korrekt.

3. Personopplysninger
De personopplysningene vi behandler er de som du selv velger å overlate til oss, for eksempel om du kontakter oss via formularet på hjemmesiden eller sender e-post til oss. Disse opplysningene kommer vi til å bruke for på den beste måten å kunne håndtere og svare på din forespørsel. Om du melder deg på nyhetsbrevet kommer opplysningene også til å kunne brukes i forbindelse med håndteringen av utsendelser samt i markedsføringsøyemed.

Personopplysningene kan komme til å bli utlevert til våre samarbeidspartnere på den måten og i den omfatning som kreves for å kunne oppfylle våre handlinger overfor deg i form av for eksempel utsendelse av nyhetsbrev.

Som registrert har du rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har lagret om deg samt få rettet eventuelle feilaktige opplysninger eller kreve å bli slettet. Personopplysningsansvarlig er KABE Group AB. For spørsmål angående håndteringen av personopplysningene eller en anmodning i henhold til avsnittet over ber vi deg kontakte kabe@kabe.se.

4. Immaterialrett
Alt materiell på hjemmesiden, inklusiv tekster, bilder, varemerker samt design og grafiske profiler tilhører KABE eller våre samarbeidspartnere. All bruk, utover hva som kreves for å benytte hjemmesiden, eller kopiering av deg som bruker krever KABEs skriftlige godkjenning. All bruk i strid mot disse vilkårene kan komma til å resultere i rettslig straffeforfølgning.

5. Ansvar
KABE tar ikke noe ansvar for eller garanterer kvaliteten, funksjonaliteten eller tilgjengeligheten på hjemmesiden eller dens innhold. I de tilfellene vi henviser til tredje part tar vi heller ikke ansvar for materialet eller innholdet på den tredje partens hjemmeside.

6. Tillempelig lov
Ved eventuelle tvister i anledning av disse vilkårene tillempes svensk rett med unntak for disse lovvalgsregler, med Jönköpings tingsrett som første domstolinstans.


KABE benytter informasjonskapsler!

Vi benytter informasjonskapsler for å bedre din opplevelse, analysere trafikken og gi deg et personlig tilpasset tilbud.