Med fokus på bærekraft

Stadig flere oppdager gleden og nytten ved et eget campingkjøretøy. Faktum er at ferie med campingvogn eller bobil også er et av de beste miljøalternativene.

Når det å bo i og reise med bobil i en uke sammenlignes med andre ferieformer, for eksempel en vanlig charterreise med fly eller et cruise, er det bobilalternativet som gir de klart laveste utslippene av drivhusgasser. Det viser en undersøkelse utført av norske Østfoldforskning på oppdrag fra Norges Caravanbransjeforbund.

Energieffektive campingvogner og bobiler

Svenske KABE har alltid hatt et tydelig miljøfokus i virksomheten sin, ofte lenge før sakene havner på agendaen i resten av bransjen.

Hållbarheten i KABE 2022

– Å konstruere energieffektive campingvogner og bobiler har vært KABEs ambisjon helt siden starten for 65 år siden. I dag er bærekraftarbeidet en naturlig del av hele konsernet, konstaterer KABE Groups konsernsjef Alf Ekström.

Ved å koble konsernets kjerneverdier til FNs globale mål for bærekraftig utvikling har KABE Groups indirekte og direkte påvirkning blitt enda tydeligere.

– Vi har identifisert de områdene der KABE-konsernet kan bidra og gjøre en virkelig forskjell. For tiden arbeider vi med tre langsiktige fokusområder som er direkte koblet til FNs globale mål for bærekraftig utvikling – Langsiktig og bærekraftig forretningsutvikling, Gode arbeidsvilkår og Forretningsprinsipper.

Langsiktig strategi

I konsernets bærekraftrapport redegjøres det for hva som er gjort og hvilke aktiviteter som er planlagt på kort og lang sikt. For produksjonen av campingvogner og bobiler dreier deg seg blant annet om tiltak for å redusere karbondioksidutslipp, energiforbruk, vannbruk, transport og svinn.

– En bærekraftig industri skapes også gjennom effektive produksjonsprosesser, gode arbeidsforhold og bærekraftige valg av materialer og råvarer. Og i siste omgang naturligvis gjennom de produktene som vi leverer til sluttkundene våre, påpeker Alf Ekström.

KABE Group har en langsiktig strategi om å løpende gjennomføre investeringer med en tydelig kobling til klimaet og omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Hånd i hånd med produksjonsprosessene går strebenen etter å produsere og selge produkter som oppfyller kundenes behov.

– Det er selvsagt en ekstra trygghet for alle KABE-eiere å vite at 100 % av snekkerdetaljene kommer fra vårt eget snekkerverksted i Tenhult og at vi bruker gjenvinnbare aluminiumsplater i stedet for glassfiber i produksjonen.

Hållbarheten i KABE 2022

Bærekraftige løsninger

Opp gjennom årene har KABE vært steget foran og utviklet flere unike løsninger for varme, isolasjon og ventilasjon. Utviklingsarbeidet pågår hele tiden, med en målsetting om å skape et best mulig innemiljø for brukeren med minst mulig energibruk og miljøpåvirkning.

KABEs teknikksenter i Tenhult arbeider fortløpende med nye prosjekter og alle systemer testes grundig i anleggets eget kuldekammer.

I 2019 kom KABE med et nytt og banebrytende produkt i form av et avansert ventilasjonssystem for campingvogner, KABE Smart Vent, som skaper et godt innemiljø og samtidig senker energibruken.

– Smart Vent kan beskrives som en varmeveksler der innevarmen gjennvinnes om vinteren og om sommeren brukes den kaldere luften under vognen til kjøling. Ved drift i kalde utemiljøer bidrar varmegjenvinningen til at energiforbruket minker med ca. sju prosent, forteller Alf Ekström.

Kontinuerlig samarbeid

KABE samarbeider aktivt med flere av sine større leverandører og kan på den måten være en pådriver i utviklingen innen bransjen.

Viktige inspiratorer er KABEs store nettverk av velutdannede forhandlere, som tidlig fanger opp markedets signaler og gir inspirasjon til fortsatt produktutvikling. Også KABE-klubbene bidrar med mye verdifull kunnskap, påpeker Alf Ekström, gjennom medlemmene sine som ofte er velinformerte og kyndige brukere av KABEs produkter.

– Så må vi selvsagt ikke glemme alle KABEs engasjerte medarbeidere! Her er det mange som bidrar med smått og stort, og sammen legger grunnlaget for utviklingen av fremtidens bærekraftige fritidskjøretøy.

KABE benytter informasjonskapsler!

Vi benytter informasjonskapsler for å bedre din opplevelse, analysere trafikken og gi deg et personlig tilpasset tilbud.