Retningslinjer til håndtering af personlige oplysninger og cookies

1. Generelt
Ved at gå ind på kabe.se godkender du vilkårene i disse retningslinjer for håndteringen af personlige oplysninger og cookies i forbindelse med din anvendelse af hjemmesiden. Ved anvendelse af tilbudte tjenester på hjemmesiden gælder særlige vilkår.

Ansvarlige for hjemmesiden er KABE AB, med org.nr. 556075-7832 og KABE Group AB, med org.nr. 556097-2233. Du kan kontakte os via e-mail, hvis du har spørgsmål eller andet på kabe@kabe.se. For øvrige kontaktoplysninger se hjemmesiden kabe.se.

2. Cookies
Kabe.se anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på brugerens computer. En cookie kan enten være en sessionscookie eller en cookie, der gemmes i længere tid. En sessionscookie forsvinder, når webbrowseren lukkes ned, mens en permanent cookie gemmes. Den gemmes, så brugeren af hjemmesiden kan anvende kabe.se, som vi har tænkt det. Det kan fx handle om, at sprogvalg eller andre præferencer gemmes, så det bliver nemmere for den besøgende ved næste besøg.

Vi anvender cookies for at gøre anvendelsen af hjemmesiden lettere samt for at kunne tilpasse anvendelsen efter brugeren. Informationen, der indsamles gennem cookies, indeholder dog ingen personlige oplysninger, men anvendes for at bestemme brugerens mønster vedrørende anvendelsen af vores webtjenester.

Når det gælder adfærd på kabe.se, bliver IP-adresserne i vores databaser heller ikke gemt. Som besøgende på vores hjemmesider bliver dine personlige oplysninger derfor heller aldrig forbundet til din identitet.

Kabe.se bruger også cookies til at beregne og rapportere brugerantal og trafik. Vi anvender de såkaldte trejdepartscookies fra andre virksomheder for at foretage markedsføringsundersøgelser og trafikmålinger. Via din webbrowser kan du både slette cookies og gøre det umuligt for os at gemme cookies på din computer. Vælger du at gøre dette, kan flere funktioner på kabe.se imidlertid ophøre med at fungere korrekt.

3. Personlige oplysninger
De personlige oplysninger vi behandler, er dem, du selv har valgt at give os, for eksempel hvis du kontakter os via formularen på hjemmesiden eller sender en e-mail til os. Disse oplysninger vil blive anvendt, så vi bedst kan håndtere og besvare din forespørgsel. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet bliver oplysningerne også anvendt i forbindelse med håndteringen af udsendelsen samt i markedsføringsøjemed.

Det kan ske, at personoplysninger efterlades hos vores samarbejdspartnere på den måde og i det omfang, der kræves for at kunne opfylde vores forpligtelse til dig i form af for eksempel udsendelse af nyhedsbreve.

Når du har registreret dig, har du ret til at få information om hvilke oplysninger, vi har gemt om dig samt få eventuelle fejlagtige oplysninger rettet eller bede om at få dem slettet. Den ansvarlige for personlige oplysninger er KABE Group AB. For spørgsmål vedrørende håndteringen af personlige oplysninger eller en anmodning i henhold til ovenstående paragraf, beder vi dig kontakte kabe@kabe.se.

4. Intellektuel ejendomsret
Alt materiale på hjemmesiden, herunder tekster, billeder, varemærker samt design og grafiske profiler, tilhører KABE eller vores samarbejdspartnere. Al anvendelse, ud over det, der er nødvendigt for anvendelse af hjemmesiden eller kopiering af dig som bruger, kræver KABE’s skriftlige godkendelse. Al anvendelse i strid mod disse vilkår kan have retslige konsekvenser.

5. Ansvar
KABE påtager sig intet ansvar for eller garanterer ikke kvaliteten, funktionaliteten eller tilgængeligheden på hjemmesiden eller dets indhold. I de tilfælde, hvor vi henviser til tredjepart, påtager vi os heller ikke ansvaret for materialet eller indholdet på tredjepartens hjemmeside.

6. Lovvalg
Ved eventuelle tvister i anledning af disse vilkår, håndhæves svensk ret, med undtagelse af disse lovvalgsregler, med Jönköpings tingsret som første domstolsinstans.


KABE bruger cookies!

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, analysere trafik og give dig personlige tilbud.