Beleid voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies

1. Algemeen
Door naar kabe.se te gaan, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons beleid voor persoonsgegevens en cookies in verband met uw gebruik van de homepage. Voor gebruik van de diensten die op de homepage worden aangeboden gelden speciale voorwaarden.

Verantwoordelijk voor de homepage zijn KABE AB, met registratienummer 556075-7832, en KABE Group AB, met registratienummer 556097-2233. Voor contact en vragen verzoeken wij u een e-mail te sturen naar kabe@kabe.se. Voor overige contactgegevens verwijzen wij naar de homepage, kabe.se.

2. Cookies
Kabe.se maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de computer van bezoekers van een homepage. Een cookie kan een session cookie zijn of een cookie dat gedurende langere tijd wordt opgeslagen. Een session cookie verdwijnt als de browser wordt afgesloten, een permanent cookie wordt opgeslagen. Het wordt opgeslagen om de bezoeker van de homepage de mogelijkheid te geven om gebruik te maken van kabe.se zoals het bedoeld is. Hierbij kan het gaan om het opslaan van de taalkeuze of van andere voorkeursinstellingen die een volgend bezoek aan de homepage gemakkelijker maken.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en aan de bezoeker aan te passen. De informatie die via cookies wordt verzameld bevat geen persoonlijke gegevens maar wordt gebruikt om vast te stellen op welke manier bezoekers gebruik maken van onze webdiensten.

Bij gebruik van kabe.se worden geen IP-adressen in onze databases opgeslagen. Er wordt dus nooit informatie over u als bezoeker van onze website gekoppeld aan uw identiteit.

Kabe.se gebruikt ook cookies voor het berekenen en rapporteren van gebruikersaantallen en verkeer. Wij maken ook gebruik van cookies van andere ondernemingen ten behoeve van marktonderzoek en verkeersmetingen. Via uw browser kunt u cookies wissen of de mogelijkheid dat wij cookies op uw computer opslaan blokkeren. Als u dit doet zal een aantal functies van kabe.se echter minder goed werken.

3. Persoonsgegevens
Wij gebruiken alleen persoonsgegevens van u die u zelf aan ons hebt doorgegeven, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt via het formulier op de homepage of als u ons een e-mail stuurt. Deze gegevens gebruiken wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het behandelen en beantwoorden van uw vraag. Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden de gegevens ook gebruikt voor het verzenden van post en voor marketingdoeleinden.

De persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan onze partners op de wijze en in de omvang die nodig is om onze verplichtingen aan u na te komen, bijvoorbeeld in verband met het toesturen van nieuwsbrieven.

Als geregistreerde gebruiker hebt u het recht om te weten welke gegevens wij over u hebben opgeslagen en om eventuele onjuiste gegevens te laten corrigeren of wissen. KABE Group AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Als u vragen hebt over het gebruik van de persoonsgegevens of als u een verzoek hebt zoals hierboven bedoeld, neem dan contact met ons op via kabe@kabe.se.

4. Immaterieel recht
Alle materiaal op de homepage, inclusief teksten, afbeeldingen, handelsmerken en ontwerpen en grafische profielen zijn eigendom van KABE of onze partners. Voor alle gebruik dat verder gaat dan hetgeen nodig is om de homepage te gebruiken, en voor het maken van kopieën door u als gebruiker, is schriftelijke toestemming nodig van KABE. Alle gebruik in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in juridische stappen.

5. Aansprakelijkheid
KABE aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen garanties in verband met de kwaliteit, de functionaliteit of de toegankelijkheid van de homepage of zijn inhoud. Als wij naar derden verwijzen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het materiaal of de inhoud van de homepage van deze partij.

6. Toepasselijke wetgeving
Bij eventuele geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden geldt het Zweedse recht, met uitzondering van de daarin opgenomen bepalingen inzake de keuze van jurisdictie. Eerste gerechtelijke instantie is de districtsrechtbank te Jönköping.


KABE maakt gebruik van cookies!

Om uw ervaring te verbeteren, verkeer te analyseren en u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen, maken wij gebruik van cookies.