KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 19 MAJ 2015

2015-05-20

KABE AB (publ.) höll på tisdagen ordinarie årsstämma i Tenhult.

UTDELNING

För år 2014 beslutades en utdelning av 3:50 kr/aktie (totalt 31.500.000 kronor). Avstämningsdag blir 21 maj 2015 och utdelningen utsänds av Euroclean Sweden AB den 26 maj 2015.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils?Erik Danielsson, Alf Ekström, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils?Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2016 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen utgår med 280 000 kr. till styrelsens ordförande och 140 000 kr till övriga styrelseledamöter vilka inte är anställda i koncernen, totalt 700 000 kr. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning baserad på lämnad offert.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings? och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI?MARS 2015

Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 358 Mkr (349) med ett rörelseresultat på 28 Mkr (26). Resultatet efter skatt uppgick till 21 Mkr (20). Rapporten finns i sin helhet på www.kabeab.se.

Tenhult 20 maj 2015

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036?393701 eller 070?7442994

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2015?08?20 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2015.

2015?10?29 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2015.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2014) och antalet anställda uppgår till knappt 400 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Maria Oksanen. Telefon 036-344135.

KABE använder cookies!

För att förbättra din upplevelse, analysera trafik och ge dig personligt anpassade erbjudanden använder vi cookies.