KABE AB (PUBL.) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2011

2012-05-09

KABEs årsredovisning för 2011 finns tillgänglig på www.kabe.se. Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under "Beställ rapporter", per e-post kabe@kabe.se eller per telefon 036-39 37 00.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer