KABE AB (PUBL.) PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2008

2009-04-17

KABEs årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på www.kabe.se. Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan under Bolagsinformation.

Denna information lämnades för offentliggörande den 17 april 2009 kl. 13.00.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer