KABE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2010

2010-05-19

• Nettoomsättningen ökade med 43 % till 388,8 Mkr (272,3). • Resultat efter skatt ökade med 73 % till 19,6 Mkr (11,3). • Resultat per aktie ökade med 73 % till 2:18 (1:25). • Rörelseresultatet ökade med 51 % till 27,7 Mkr (18,4). • Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 % (6,8). • Ökad orderingång för både husvagnar och husbilar. Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj kl. 16.00 (CET).

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer