KABE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2010

2010-08-20

?• Nettoomsättningen ökade med 31 % till 785,6 Mkr (600,5).
• Resultat efter skatt ökade med 72 % till 47,6 Mkr (27,6).
• Resultat per aktie ökade med 72 % till 5:29 (3:07).
• Rörelseresultatet ökade med 61 % till 67,4 Mkr (41,9). 
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 % (7,0).

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som KABE AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 augusti kl. 11.45 (CET).

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer