FÖRÄNDRING I KONCERNLEDNINGEN

2017-10-19

Maria Oksanen, KABEs ekonomidirektör och medlem i koncernledningen, har bestämt sig för att lämna KABE för nya utmaningar utanför koncernen. Hon kommer att vara kvar på sin tjänst fram till mars 2018. Linda Klinth har utsetts till ny ekonomidirektör och medlem i KABEs koncernledning. Linda kommer att tillträda tjänsten under januari 2018 och arbeta parallellt med Maria under en övergångsperiod. Linda kommer närmast från tjänsten som plats- och ekonomichef på Schur Ekmans Kartong AB i Jönköping. Vi tackar Maria för hennes insatser inom koncernen och önskar henne lycka till i sin nya utmaning. Vi hälsar samtidigt Linda välkommen till KABE-koncernen.

Denna information är insiderinformation som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 13:30 CET.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 2,0 miljarder kronor (2016) och antalet anställda uppgår till drygt 530 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer