BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

2014-02-25

- Nettoomsättningen uppgick till 1 264,9 Mkr (1 300,6).

- Resultat efter skatt uppgick tilll 67,9 Mkr (92,2).

- Resultat per aktie var 7:54 (10:24).

- Rörelseresultatet uppgick till 85,1 Mkr (118,9).

- Rörelsemarginalen uppgick till 6,7 % (9,1).

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som KABE AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 februari kl. 15:15 (CET).

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar, transport- och andra mobila enheter samt campingtillbehör till den Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt omsätter koncernen ca 1,3 miljarder kronor (2013) och antalet anställda uppgår till knappt 350 personer. KABE AB är noterat på OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av webbplatsen. Läs mer